7Cdo 75/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.02.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Švecová
Členovia senátu: JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Marián Sluk, PhD


Účastníci:
Tibor Gabonai a spol.
c/a
Ing. Jitka Vyšňovská