7Cdo 60,61/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Švecová
Členovia senátu: JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Marián Sluk, PhD.,


Účastníci:
Mgr. Peter Berko c/a Spišské múzeum Levoča