7 MCdo 13/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.12.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górász
Členovia senátu: JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Monika Fábryová
c/a
SR - Ministerstvo financií SR Bratislava