7 Cdo 80/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.02.2017 08:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ľubor Šebo
Členovia senátu: Mgr. Dušan Čimo
Mgr. Miroslav Šepták


Účastníci:
Pavol Sutorčík, Humenné
c/a
1/ Ján Cinkanič a spol.