7 Cdo 71/2016

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.04.2017 08:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Dušan Čimo
Členovia senátu: JUDr. Ľubor Šebo
Mgr. Miroslav Šepták


Účastníci:
Róbert Vojáček, Liešťany
c/a
MONET & PARTNER, s.r.o., Prievidza