7 Cdo 481/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.11.2015 08:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. ľubor Šebo
Členovia senátu: JUDr. Mária Šramková
JUDr. Ján Auxt


Účastníci:
Ing. Milan Kodaj
c/a
Československá obchodná banka, a.s. BA a spol.