7 Cdo 47/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.11.2015 08:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ľubor Šebo
Členovia senátu: JUDr. Mária Šramková
JUDr. Ján Auxt


Účastníci:
Marta Ďurechová a spol.
c/a
JUDr. Lenka Borovská a spol.