7 Cdo 44/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.12.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górász
Členovia senátu: JUDr. Marián Sluk, PhD.
JUDr. Oľga Trnková


Účastníci:
Mário Pisarčík
c/a
Pavol Kmeť a spol.