7 Cdo 405/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2016 08:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ľubor Šebo
Členovia senátu: Mgr. Dušan Čimo
JUDr. Jozef Angelovič


Účastníci:
Igor Dian
c/a
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Prievidza