7 Cdo 372/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.03.2016 08:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Mária Šramková
Členovia senátu: JUDr. Ľubor Šebo
JUDr. Miroslav Šepták


Účastníci:
Katarína Buríková

c/a

MUDr. Zuzana Ševčíková a spol.