7 Cdo 370/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.09.2016 08:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Mária Šramková
Členovia senátu: JUDr. Ľubor Šebo
Mgr. Miroslav Šepták


Účastníci:
Gabriela Hudáková, Čata
c/a
Obec Čata