7 Cdo 288/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.11.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Oľga Trnková
Členovia senátu: JUDr. Ladislav Górász
JUDr. Marian Sluk, PhD.


Účastníci:
Lenka Dzurinová, Vranov nad Topľou
c/a
Milan Gurega, Vranov nad Topľou