7 Cdo 26/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.03.2015 08:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ľubor Šebo
Členovia senátu: JUDr. Mária Šramková
JUDr. Ján Auxt


Účastníci:
Peter Jarkovský
c/a
Terézia Berthotyová a spol.