7 Cdo 222/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górász
Členovia senátu: JUDr. Marián Sluk, PhD.
JUDr. Oľga Trnková


Účastníci:
Vieroslava Tomičová
c/a
LAVE,s.r.o., Bratislava a spol.