7 Cdo 21/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.11.2015 08:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Mária Šramková
Členovia senátu: JUDr. Ľubor Šebo
JUDr. Ján Auxt


Účastníci:
Cofidis, a.s. Bratislava
c/a
Oľga Okšová