7 Cdo 196/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.08.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Oľga Trnková
Členovia senátu: JUDr. Marián Sluk, PhD.
JUDr. Ladislav Górász


Účastníci:
Jozef Kinčovský
c/a
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s