7 Cdo 172/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górasz
Členovia senátu: JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Ing. Pavel Balážik
c/a
Tomáš Vanda