7 Cdo 161/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.06.2015 09:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Oľga Trnková
Členovia senátu: JUDr. Ladislav Górász,
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
winLand s.r.o. Michalovce
c/a
JUDr. Jozef Parrák súdny exekútor Bratislava