7 Cdo 13/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.04.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Deák
Členovia senátu: JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Ing. Petronela Tomanová
c/a
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o.