7 Cdo 130/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.04.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górász
Členovia senátu: JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Dagmar Trnovcová
c/a
Ľubomír Trnovec