7 Cdo 1033/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.04.2017 08:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ľubor Šebo
Členovia senátu: Mgr. Dušan Čimo
Mgr. Miroslav Šepták


Účastníci:
Ing. Juraj Franček, Žilina
c/a
SELECTA PLUS, s.r.o. "v likvidácii", Žilina