6Sžz/5/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.10.2012 12:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
Slovak Telekom, a.s.

c/a

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky