6Sžz/2/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.04.2013 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Štefan Hujo, Štiavnik
c/a
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZz, BA