6Sžr/84/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.01.2016 11:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
Pozemkové spoločenstvo poľnohospodárskych a lesných pozemkov urbárnikov obce Slaská
c/a
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava