6Sžr/75/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2015 12:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JJUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Hlavné mesto SR Bratislava, BA
c/a
Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, BA