6Sžp/21/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.05.2012 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Anna Azariová a spol.
c/a
Krajský stavebný úrad Košice