6Sžp/18/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.07.2012 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Adam Szalay

c/a

Krajský stavebný úrad v Bratislave