6Sžp/14/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.05.2014 10:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
IVIM s.r.o. Žihárec
c/a
Pamiatkový úrad SR BA