6Sžp/11/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.01.2013 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: Judr. Jozef Hargaš
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Peter Jarkovský
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR