6Sžo/94/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.06.2015 10:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Geocomplex a.s., Bratislava
c/a
Hlavný banský úrad a spol., Banská Štiavnica