6Sžo/93/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.10.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr.Alena Adamcová
JUDr.Jozef Hargaš


Účastníci:
A.L.K. Humenné spol. s.r.o., Humenné
c/a
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR