6Sžo/89/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.11.2015 12:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Zuzana Hartmann a spol.
c/a
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany