6Sžo/8/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.12.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
ATKM, s.r.o.

c/a

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky