6Sžo/72/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.10.2015 11:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr.Alena Adamcová

Členovia senátu: JUDr.Jozef Hargaš
JUDr.Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
Jana Ruščinová, Košice
c/a
Centrum právnej pomoci Košice