6Sžo/68/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.10.2015 11:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr.Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Ivan Polóny, CSc. INKA-P, Nitra
c/a
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a byt. politiky