6Sžo/6/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.07.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Ivan Rumana


Účastníci:
Igor Turanovič
c/a
Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ Nitra