6Sžo/6/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.01.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
EX TRANS s.r.o. Rožňava
c/a
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR