6Sžo/52/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.04.2012 10:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Poľovnícke združenie Nové Mesto nad Váhom

c/a

Krajský lesný úrad v Trenčíne