6Sžo/5/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.01.2014 10:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Jaroslav Šutý
c/a
Centrum právnej pomoci Nitra