6Sžo/51/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.08.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš, JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
PSR Industry spol. s.r.o., Bratislava
c/a
Národný inšpektorát práce, Košice