6Sžo/48/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.09.2013 12:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Jozef Áč
c/a
Ministerstvo vnútra SR