6Sžo/48/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.11.2012 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
Walid El Sheikh

c/a

Ministerstvo vnútra SR