6Sžo/47/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.08.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš, JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Ing. Stanislav Markus, Bratislava
c/a
Okresný úrad, Bratislava