6Sžo/44/2014

6Sžo/45/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.07.2015 10:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová

Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Darina Laššová, Trenčín
c/a
Centrum právnej pomoci, Žilina