6Sžo/43/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.05.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Lesoochranárske zoskupenie VLK OZ Tulčík
c/a
Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava