6Sžo/41/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.07.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
FELBERMAYR SLOVAKIA s.r.o., Bratislava
c/a
Ministerstvo dopravy , výstavby a reg. rozvoja SR, BA