6Sžo/40/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.09.2012 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
ELDON, s.r.o.

c/a

Ministerstvo hospodárstva SR