6Sžo/40-43/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.06.2013 11:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
EMERGENCY MEDICAL SERVICE - EMS, s.r.o.
c/a
Ministerstvo zdravotníctva SR