6Sžo/39/2014

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.03.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
IMOBA FIN a.s.
c/a
Ministerstvo vnútra SR BA