6Sžo/35/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.05.2015 10:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
GALIMEX s.r.o. Martin
c/a
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o ŽP